✔️نوشتک امروز پیرامون کنکور کارشناسی ارشد

تحلیل آقای عزیزی رتبه 59

.

تحلیل سوالات تخصصی ۱ آزمون ارشد رشته فیزیک ۹۶: 

۵ تست فیزیک پایه ۱ ، همه ساده (به نسبت دیگر سوالات) بودند.یک سوال مثل اغلب سالهای کنکور مربوط به بعد (دیمانسیون) کمیت های فیزیکی بود که امسال در اینجا گنجانده شد. ۴ سوال دیگر دو فرموله حل میشدند و راه حل مسائل بسیار کوتاه بود .   

مباحث بردارها وآنالیز ریاضی، برخورد،پایستگی انرژی،دینامیک دورانی و محورهای موازی از مباحثی هستند که دانشجوی مسلط باید در این ازمون در حد تسلط میدانست.یک تست سقوط آزاد (جابجایی در ثانیه آخر)در حد دبیرستان بود که زیر مجموعه فصل حرکت است.مباحث مهم دیگر هم هستند اما امسال موضوعات همین بود.  

تست با راه حل دو مرحله ای و کوتاه ، اخیرا در کنکور مرسوم است. 

امسال ۵ تست فیزیک پایه ۲ بود،البته نباید انتظار داشت که سال بعد هم دقیقا همین طور باشد .سوال ۳۸ تنها با یک نگاه کردن و قانون دست راست حل میشد.مبحث مهم دوقطبی الکتریکی امسال موردسوال انرژی پتانسیل بود.هدف طراح این بود که داوطلب بتواند رابطه انرژی پتانسیل را به درستی جای گذاری کند.تست ۳۹ دو مرحله ای و در سطح دبیرستان بود.سوال ۴۰ روتین ترین تست از فصل مدار جریان متناوب بود. 

۵ سوال مبحث شاره ها ،نوسان و فیزیک پایه ۳ بود.حل تست  ۴۱و ۴۲، در کتاب های درسی و کنکوری دیده نشده است و دقیقا مانند یک سوال از سایت های آموزشی غیرایرانی بود که سوالات سختی محسوب میشدند.البته با یادگیری اصول مهم در شاره ها مثل برنولی و رسیدن به حد تسلط میشد به جواب رسید،ضمنا جواب بازهم کوتاه بود و حداقل طولانی نبود. 

تست ۴۳ به راه حل نیازی نداشت.زاویه تابش پرتو همان زاویه خروج آن است.منظور اینکه شکل سوال گاهی داوطلب را برای نوشتن محاسبه برای رسیدن به جواب، فریب میدهد۰ازین تیپ چالشها هم مرسوم است. 

سوال  ۴۵ از مبحث امواج مکانیکی ، با راه حل دو مرحله ای و کوتاه .مهارت در ریاضیات حل این تست در حل خیلی از سوالات کنکور مفید است. از نظر طراح رابطه بین نیروی کشش و بسامد سیم مهم است.پراش نور سوال سختی بود. 

از مبحث فیزیک جدید امسال ۴ تست نسبیت آمد.همگی معمولی بودند.در نگاه اول برخی از سوالات مثل سال قبل محاسباتی هستند و انگار به ماشین حساب نیاز دارند.مهارت ساده کردن محاسبات و گاهی استفاده از گزینه ها تکنیک هایی مفیدند.هرچند از ۲سال قبل اسانتر بودند. 

مباحث مهم که امسال هم تکرار شد:طول ویژه،چهار بردار ، جرم ویژه و اثر دوپلر نسبیتی بودند 

برخلاف سالهی قبل امسال یک سوال فیزیک جدید تست مفهومی و بدون راه حل داشت. 

اثر کامپتون ،اثر فتو الکتریک ، سوالات هر ساله اند.بر خلاف معمول یک سوال عینا تکرار شده بود. 

تابش جسم سیاه،مبحثی معمول است،اما هر سال تکرار نمی شود.البته سنت شکنی، سنت طراحان کنکور بوده شاید سال بعد هم تابش جسم سیاه بدهند.نکته جدید این بود که سوال با مبحث فوتون حاصل از نابودی جفت، ترکیب شده بود، که این مبحث هم هر سال تکرار نمی شود. 

در مبحث کامپتون مهم است که داوطلب مهارت کافی در تبدیل روابط به هم داشته باشد، که صدالبته باید قبل از ازمون به این مهارت رسید. بعضی این روابط را حفظ می کنند. شدنی است اما به نظرم برای کسانی که زمان کافی دارند روابط را به شکلی که مفهوم کمیتها و پارامترها در ذهنشان گم نشود، خوب برای خود سیاه مشق کنند. 

۸سوال از درس ترموآماری هیچ کدام راه حل طولانی نداشتند. حتی برخلاف شکل سوال یکی از تستها اصلا نیازی به محاسبه نبود. مثل تست ۵۹، که ظرفیت گرمایی حجم ثابت معادله حالت واندروالس مستقل از حجم تصحیح شده است. پس هنگام مطالعه دروس نکات مفهومی مطالبی که خصوصا پرتکرارند، لازم است. 

اما مبحث مدول یانگ که تا به حال در کنکور نیامده بود بسیار سوال سر راستی بود. فقط کافی بود رابطه اصلی را بدانید.سالهای بعد انتظار سختتر می رود. 

مباحث پرتکرار گازایده ال(انتروپی، ظرفیتهای گرمایی،بازده چرخه)، معادله حالت واندروالس،معادلات انتروپی بر حسب ظرفیت گرمایی بخشی از قسمتهای مهم ترمودینامیک است.امسال هیچ سوالی از مکانیک اماری نیامد که نسبت به ۲سوال معمول سالهای قبل سنت شکنی بود.اما مکانیک اماری هم مباحث مهمی دارد. 

در درس ریاضی فیزیک که امسال ۹سوال امد هم سوالات سخت و هم اسان دیده می شود.انتگرال میدان برداری ساده، حجم محصور سوالی معمولی و سوال ۶۷ سخت بود.اما در مباحث مهمی مثل انتگرال حساب مانده، ماتریس و ویژه مقادیر، تستها چالش برانگیز نبود.معمول هرسال که سری فوریه می امد امسال تبدیل فوریه تابع دلتا مورد سوال بود.مبحث تانسورها امسال سخت بود اما در این فصل هم می توان بخشی از مفاهیم به نسبت خود، پرتکرار و اسان هم پیدا کرد.توابع مختلط بسیار مهم اند که سوال امسال انصافا سخت بود،حل ان را در سایتهای اموزشی فرنگی میتوان پیدا کرد. 

درپایان ذکر کنم که مباحث مهم دیگر و مهم تر هم وجود دارد اما من مباحثی که امسال نیز در ازمون امد، مشخص کردم.

.

@hampaketab