ترمودینامیک و مکانیک آماری یکی از دروس بسیار مهم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد است. این درس در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری جز منابع آزمون می باشد. در آزمون دکتری یک سوم سوالها از این درس است. با نظر به اینکه کتاب حل سوال یا منبعی که تعداد قابل توجهی تست در ترمودینامیک و مکانیک آماری داشته باشد، بسیار محدود است، این کتاب برای رفع این نیاز تالیف شده است. از ویژگی های بارز این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1- تستهای متنوع از ترمودینامیک و مکانیک آماری

 قابل ذکر است اکثر سوالهای این کتاب با کتاب های دیگر همپا (یعنی کتاب اصلی همپا و کتاب 125 مساله در مکانیک آماری) متفاوت است.

2- تست های آزمونهای پیام نور را دارا می باشد.

3- تستهای تالیفی این کتاب منحصربفرد است.

 قابل ذکر است این کتاب در سال‌های گذشته در کلاسهای نکته و تست همپا مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از تستهای تالیفی که خارج از سوال های پیام نور و کتاب های دیگر مد نظرمان است در دو سال اخیر (در همین سال‌های 1401و 1402) دقیقا و بدون تغییر تست کنکور بوده است. حتی شکل سوال کتاب همپا در کنکور آورده شده.
4- تنوع سوالهای این کتاب بگونه ای است که اگر کسی تمام تمرینات کتابهای دیگر را حل کرده باشد و پس از آن به این کتاب رجوع کند نکات و تست‌هایی را خواهد یافت که نمونه اش را ندیده است.

4- یک خلاصه مفید و کامل همراه با نکات درسی، که برای اولین بار در این کتاب آورده شده است. این نکات را در هیچ کتابی نمی‌توان یافت.

ترمودینامیک و مکانیک آماری


در پایان  یادآوری می‌شود که این اولین ویرایش از این کتاب است و عاری از خطا نمی باشد. خواهشمند است ایرادات احتمالی را یا ایمیل همپا در میان بگذارید.

Hampaketab@gmail.com