ترمودینامیک و مکانیک آماری یکی از دروس بسیار مهم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد است. این درس در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری جز منابع آزمون می باشد. در آزمون دکتری یک سوم سوالها از این درس است. با نظر به اینکه کتاب حل سوال یا منبعی که تعداد قابل توجهی تست در ترمودینامیک و مکانیک آماری داشته باشد، بسیار محدود است، این کتاب برای رفع این نیاز تالیف شده است. از ویژگی های بارز این کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.