فیلم های آموزشی و حل سوالات کنکور دکتری مکانیک در آپارات همپاکتاب قرار خواهد گرفت.

همچنین فیلمهای برای استعداد تحصیلی قرار داده شده است که میتوانید ببینید.


    آپارات همپا  


برنامه کلاسها:


برنامه دکتری مکانیک


  دکتری مکانیک