نوشتک پیرامون آزمون دکتری

آزمون دکتری امروز صبح برگزار شد پس از صحبت با دانشجویان همپا که امکان کسب رتبه عالی را دارند نتایج ذیل را خدمتتان ارایه میکنم 

کوانتوم:

سوالهای کنکور کوانتوم از مباحث مشخصی که گفته شده بود ٬اختلال ٬پراکندگی ٬وارونی زمان ٬اشترن گرلاخ و.....امده بود که به جرات میتوان گفت افرادی که خوب خوانده بودند اکثر سوالهای این درس را میتوانستند حل کنند.

سوالهای 

نوسانگر٬ عملگر اشترن گرلاخ ٬اختلال ٬پراکندگی وارونی زمان ...به اسانی قابل حل بودند .

در کل سوالهای کنکور سال ۹۷از سال ۹۶ اسانتر ولی از کنکور ۹۳و۹۴سخت تر بوده است.


الکترومغناطیس -الکترودینامیک 

به جرات میتوان گفت سوالهای این درس به مراتب آیانتر از سال گذشته بود و دوستانی که این درس را کنار گذاشته بودند بسیار متضرر شدند و به این جمله همیشگی کانال همپا میرسیم که٫٫ هیچ گاه هیچ درسی را کنار نکذارید٬٬ زیرا آن درس ممکن است بسیار اسان امده باشد .چندین سپال دقبق از متن کتاب همپا از این درس در کنکور امده است‌‌


از ان جمله پتانسیل در مرکز کره که با قضیه مقدار میانگین به آسانی قایل حل بود .

مکانیک آماری 

مکانیک اماری سوالهای متنوع و قابل حل بسیاری داشت برخی از انها که سر کلاس یا آزمون های همپا عینا گفته شده و حتی برخیش را دانشحویان همپا با یک نگاه و از حفظ زده بودند

نتیجه :

سوالهای امسال سوالهای مناسب و قابل حلی بودند دوستانی که ۱۵تا۲۰ تا تخصصی درست بزنند رتبه بسیار عالی زیر ۸۰ کسب خواهند کرد 

بدیهی است که درس زبان و استعداد نیز بستگی خواهد داشت هنوز بررسی روی این دروس انجام نشده است.

میزان انطباق کتابهای همپا با ازمون امسال بالای نود و پنج درصد بوده بسیاری از سوالها یا عینا در کتاب خل شده بودند یا در ازمونهای همپا امده بودند مانند سوال ۴۵که عینا در ازمون جامع اول و دوم یعنی دو بار در ازمون داده شده بود