🔴کتاب #دکتری #ژئوفیزیک

.


🔴حل تشریحی کنکور دکتری سالهای 94، 95 و 96

🔷درسهای #فیلتر #دیجیتال

🔶 #تئوری_امواج کشسان

🔷 #فیزیک پایه

🔶 #زبان

🔷 #زمین شناسی

.

دکتری ژئوفیزیک

برای تهیه با شماره های

0938 444 3526

021 88 956 956

تماس بگیرید.