▪️نوِشتَکِ امشب پیرامون درصدهای آزمون دکتری 

۱-همواره دانشجویانی خاص هستند که که درصدهای بسیار بالا میزنند ٬اما تعداد این دانشجویان بسیار اندک  هستند.

سوالهای کنکور سال ۹۵ که مباحث مورد امتحانی  فیزیک پایه و‌فیزیک جدید بوده و حتی سوالهای سال ۹۵ از کنکور ارشد نیز اسان تر تعداد کسانی که بالای پنجاه درصد زدند به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسید .بنابراین در کنکور امسال که مباحث دروس کوانتوم ٬الکترودینامیک و آماری بوده نیز درصد بالا زدن کاری دشوار بوده است .یک ضرب و تقسیم ساده میتوان انجام داد 

اگر بطور متوسط برای حل تشریحی هر سوال زمان هشت دقبقه را درنظر بگیریم تعداد سوالی که میتوان در زمان ۱۵۰دقیقه حل کامل تشریحی انجام داد برابر میشود با:۱۸-۱۹ 

در ضمن نتایج درصدهای کنکور سال ۹۳که کنکوری اسان بوده در کانال تلگرامی همپا موجود است بالاترین درصد تخصصی ۴۸درصد بوده قابل توجه است که کنکور سال ۹۳سطحی اسانتر از کنکور امسال داشته است.در سالهای اخیر تنها فردی که توانسته در کنکور ارشد بالای پنجاه دروس تخصصی را بزند رتبه ۱۲پارسال ارشد است ایشان هم وقت تخصصی یک و زبان  را اختصصاص به دروس کوانتوم مغناطیس و کلاسیک قرار داده بودند .حتی رتبه یک نیز نتوانسته بود بالای دانشجوی همپا  بزند .

نتیجه :تعداد افرادی که درصد بسیار بالا بزنن کم و معدود هستند‌.

 

البته همواره موارد استثنا هم وجود دارد .