▪️نوِشتَکِ امشب پیرامون #آزمون_ارشد


💥متر و مقیاس موفقیت چیست؟


سوالات بسیاری پرسیده شده است که ایا زمان باقی مانده برای نتیجه عالی برای #کنکور_ارشدکافی است ؟

یا بهتر گفته شود آیا زمان متر و‌مقیاس مناسبی برای موفقیت در هر آزمون من جمله آزمون ارشد است ؟

پاسخ:

با توجه  نتایج بیست سال دوره های کلاسهای ارشد و شش سال کلاسهای دوره دکتری انتشارات همپا ٬متر و مقیاس قبولی در ازمونهایی مانند ارشد و‌دکتری زمان نیست .

بسیاری از دانشجویان همپا بوده اند که فقط دربازه زمانی کوتاهی نتیجه عالی گرفته اند اقای یاشار عزیزی در ازمون ارشد رتبه ۵۹و اقای خشک دامن ازمون دکتری رتبه ۳۶٬و بسیاری از دوستان کانال که دررازمون ارشد سال گذشته با کمترین تلاش برای کنکور نتیجه قابل قبولی را کسب کردند اما معیار و میزان چیست ؟

معیار در مرحله اول یادگیری دروس است و رسیدن به حد تسلط در ان درس نه زمان ممکن است کسی با یک ساعت خواندن به حد تسلط برسد و‌کس دیگر با روش نادرست ٬کتاب نادرست با یک ماه هم به حد تسلط هم نرسد.

در مرحله  اول زمان معیار مناسبی نیست.در مرحله دوم زمان نقش مهمی را ایفا میکند در ضمن 

 آیا بدون صرف وقت و زمان مناسب میتوان نتیجه دلخواه را گرفت ؟بدیهی است پاسخ منفی است.

در ضمن با توجه به درصدهای نه چندان بالا برای موفقیت در ازمون ارشد با روشی درست میتوان نتیجه عالی گرفت 

در ازمون دکتری امسال دانشجویان همپایی بودند که تا روز اخر مشکلات کاری فراوانی داشتند فقط با یک ماه  و با #روش_همپا از بسیاری از کسانی که یک سال خواندن بهتر نتیجه گرفتند 

@hampaketab