▪️نوِشتَکِ امشب پیرامون آزمون ارشد


💥چرا ازمون ارشد بسیار مهم است 

۱-آزمون ارشد رقابت کمتری دارد نسبت به آزمون دکتری 

@hampaketab

۲-آزمون ارشد فقط کنکور است یعنی با کسب رتبه خوب در بهترین دانشگاه پذیرفته میشوید در دوره دکتری مرحله بعد از کنکور بسیار مفصل و بستگی به موارد بسیاری دارد

@hampaketab

۳-بسیاری از دانشگاهها علاقمند هستند فقط دانشجویان خود را در دوره دکتری پذیرش کنند 

۴-با کسب رتبه خوب در ارشد و‌پذیرش در دانشگاه عالی میتوان کمک بزرگی به خود در آزمون دکتری کرد

۵-بسباری از دوستان که بسیار  نگران مصاحبه هستند و‌ بارها این جمله را در بحث ها گفته اند که «فقط دانشجویان خودشان را برمیدارند » اگر در آزمون ارشد در دانشگاههای بهتری پذیرش شده بودند این جمله را نمیگفتند 

✅نتیجه :آزمون ارشد بسیار تعیبن کننده تر و قسمتی از مسیر آزمون طولانی دوره دکتری است.پس  آزمون ارشد را جدی تر بگیرید