معرفی کامل آزمون MSRT

آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد.

MSRT

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

@msrt1

بخش مهارت شنیداری (Listening Comprehension) شامل ۳۰ سوال شنیداری در ۱۵ دقیقه

گرامر و ساختار (Structure and Written Expression) شامل ۳۰ تست در ۲۰ دقیقه

مهارت درک مطلب (reading comprehension) شامل ۴۰ تست در ۴۰ دقیقه

@msrt1

  دانشجویان دکتری تا قبل از ازمون جامع نمره این ازمون را باید به دانشگاه مربوطه ارائه نمایند  و برای دانشجویانی که دعوت به مصاحبه شده اند داشتن نمره زبان دارای امتیاز است