▪️نوِشتَکِ امشب پیرامون آزمون دکتری و‌انتخاب رشته 


💥همپای انتخاب رشته 

مانند سالهای قبل در مسیر انتخاب رشته و مصاحبه همپای شما هستیم. در این مسیر یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست.

۱-نتایج امسال و سالهای اخیر انتشارات همپا بسیار درخشان بوده است.در دانشگاه شریف ٬تهران٬امیرکبیر ٬خواجه نصیر، مازندران و .... از اعضای محترم خانواده بزرگ همپا پذیرفته شدند 

۲-بارها دوستان دانشگاه آزاد٬این جمله را گفته اند که "ما را در مصاحبه رد میکنند" . امسال از اعضای خانواده بزرگ همپا چندین نفر بوده اند که دانشگاه آزاد تحصیل کرده اند

مانند آقای شکاری که هم کارشناسی و  هم ارشدشان دانشگاه آزاد بوده است که در دانشگاه خواجه نصیر روزانه قبول شده اندو یا خانم رستگارنیا که مایوس برای قبولی بودند  ایشان  دوره کارشناسی و ارشدشان  در دانشگاه آزاد  تخصیل کرده بودند  با راهنمایی «همپا» روزانه الزهرا پذیرفته شده اند .یا آقای نورمحمدی که با راهنمایی همپا با کسب رتبه ۴۱ در دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شدند.

۳-نمره زبان نقش بسیار مهمی دارد، مخصوصا برای برخی از دانشگاهها. 

آقای سعادتی از اعضای خانواده همپا نمره آزمون زبان ۷۰

خانم رستگارنیا از اعضای خانواده همپا نمره ربان‌ msrt  ایشان ۷۰

خانم شرف الدین نمره زبان msrt  ایشان ۵۳

تمام دوستان قبل از مصاحبه نمره زبان را کسب نمودند

۴-تمام دوستان از آقای سعادتی ٬اقای اشکان شکاری و....از مشاوره  انتشارات همپا و‌مشاوره مستقیم دکتر بهتاج در تمام مراحل ٬از نحوه خواندن تا انتخاب رشته و مصاحبه استفاده کردند.

۵-بسیاری از پذیرفته شدگان در دانشگاههای خوب ‌از اعضای انتشارات همپا از دانشگاههای شهرستانی بودند مانند اقای فخری پذیرفته شده در دانشگاه شهید بهشتی که این نشان دهنده این است که تلاش دوستان نتیجه بخش است و‌ میتوان نتیجه دلخواه را گرفت.یا خانم مکاریپور که از بوشهر فقط با بسته های همپا نتیجه لازم را گرفته اند.


  • برنامه های همپا برای انتخاب رشته و مصاحبه 

❇️انتخاب رشته و بررسی دانشگاهها ٬سلایق و زمینه های تحقیقاتی دانشگاهها در گرایش های مختلف 

❇️کلاس حل ازمونهای تشریحی  سال گذشته دانشگاههای شریف و تهران 

❇️کارگاه مصاحبه و نحوه پاسخگویی به سوالات ٬بالاخص سوالهای پایه و مفهومی