این کتاب گرداوری شده از بین بیش از ۳۰۰۰مساله از روی کتابهای "Problem and solution on statistical mechanics " با نویسنده های مختلف است. این ۱۲۵مساله چه ویژگی هایی دارد که انتخاب شده اند؟

125 مسئله، 125 حل در مکانیک آماری

ساده است این مسایل قابلیت تست شدن را دارند و طراح های کنکور از آن کتابهای مسایل، بسیار استفاده می کنند. سه سوال عینا در کنکور دکتری سال۹۶ از این کتاب دقیقا بدون تغییر (بدون کوچکترین جابجایی) آمده است. همچنین برای امتحانات میان ترم و پایان ترم مناسب است، چون بر مبنای فصل های پاتریا طبقه بندی شده است. به همین دلیل برای دانشجویانی که امتحان پایان ترم و یا آزمون تشریحی برای دکتری دارند بسیار مناسب است. این کتاب را در سال گذشته جزو بسته دکتری فیزیک ارائه می شد.

برای تهیه اینجا کلیک کنید.