به رسم سالهای اخیر کلاسهای ویژه کنکور دکتری را در سال جدید آغاز می کنیم. اولین دوره کلاس دکتری در سال 97 از ابتدای تیرماه شروع می شود. امیدوارم مانند سالهای اخیر دانشجویان و داوطلبان کنکور دکتری از این کلاسها استفاده کنند و رتبه های خوب بیاورند. تعدادی از رتبه های خوبمان در سال قبل به ترتیب زیر است که کارنامه برخی از آنان در کانال تلگرامی همپا موجود است.
 
🌞رتبه های برتر همپا در کنکور 97
 
❇️رتبه ۳ مجموعه فیزیک 
 
❇️ رتبه ۵ ژئوفیزیک 
 
❇️رتبه ۶ نانوفیزیک 
 
❇️رتبه ۸ فوتونیک 
 
❇️رتبه ۲۲ نانو فیزیک
 
❇️رتبه ۳۱ فیزیک
 
❇️رتبه ۳۲ ژئوفیزیک
 
❇️رتبه ۴۶ فیزیک 
 
❇️رتبه ۵۱ فیزیک 
 
❇️رتبه ۵۲ فیزیک 
 
❇️رتبه ۵۴فیزیک 
 
❇️رتبه ۷۰ فیزیک
 
❇️رتبه ۷۴فیزیک 
 
❇️رتبه ۱۰۹فیزیک 
 
تعدادبسیار زیادی از رتبه های دوستان بین ۱۰۰تا ۲۰۰هستند 
@hampaketab
 
برنامه همپا برنامه موفقیت
برنامه کلاسهای پاییز:
دکتری فیزیک
برنامه کلاسهای تابستان:
کلاس دکتری فیزیک
 
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با 02188956957 تماس بگیرید.