در مراحل پایانی یک پژوهش، عموما دانشجویان و پژوهشگران برجسته نتایج پژوهش های خود را در قالب مقالات علمی منتشر می کنند تا نتایج خود را بصورت ثبت نموده و به تایید متخصصین جهان برسانند. بارها مشاهده شده است که یک مقاله قوی و خوب در یک مجله ضعیف و نامناسب به چاپ رسیده است و به نوعی زحمات نویسنده مقاله به هدر رفته است، و یا مقاله بارها برای نشریات مختلف ارسال شده و رد شده است و در این حالت نیز نویسنده وقت بسیاری را هدر داده است. در این مطلب چند نکته مهم و کلیدی درباره انتخاب یک مجله مناسب ISIبرای چاپ مقاله توضیح داده خواهد شد.

این مطلب توسط دوست عزیز آقای امیر کمیجانی از دانشجویان خوب همپا گردآوری شده است. 

با سپاس از ایشان


     دانلود