نوِشتَکِ امشب پیرامون #آزمون_دکتری

💥متر و مقیاس موفقیت چیست؟

 

سوالات بسیاری پرسیده شده است که آیا زمان باقی مانده برای نتیجه عالی برای کنکور دکتری کافی است ؟

یا بهتر گفته شود آیا زمان متر و‌مقیاس مناسبی برای موفقیت در هر آزمون من جمله آزمون دکتری است ؟

پاسخ:

با توجه  نتایج بیست و دو سال دوره های کلاسهای ارشد و هفت سال کلاسهای دوره دکتری انتشارات همپا ٬متر و مقیاس قبولی درآازمونهایی مانند ارشد و‌دکتری زمان نیست .

بسیاری از دانشجویان همپا بوده اند که فقط در بازه زمانی کوتاهی نتیجه عالی گرفته اند. آقای یاشار عزیزی در ازمون ارشد رتبه ۵۹ و اقای خشک دامن در آزمون دکتری رتبه ۳۶٬و بسیاری از دوستان کانال که دررازمون ارشد سال گذشته با کمترین تلاش برای کنکور نتیجه قابل قبولی را کسب کردند.  اما معیار و میزان چیست ؟

معیار در مرحله اول یادگیری دروس است و رسیدن به حد تسلط در آن درس.   در یک مبحث ممکن است کسی با یک ساعت خواندن به حد تسلط برسد و‌کس دیگر با روش نادرست ٬کتاب نادرست با یک ماه هم به حد تسلط هم نرسد.

در مرحله  اول زمان معیار مناسبی نیست.در مرحله دوم زمان نقش مهمی را ایفا میکند.  در ضمن آیا بدون صرف وقت و زمان مناسب میتوان نتیجه دلخواه را گرفت ؟بدیهی است پاسخ منفی است.

در ضمن با توجه به درصدهای نه چندان بالا برای موفقیت در ازمون ارشد و دکتری با روشی درست میتوان نتیجه عالی گرفت. در آزمون دکتری امسال (سال97)  دانشجویان همپایی بودند که تا روز اخر مشکلات کاری فراوانی داشتند و  فقط با یک ماه  و با #روش_همپا از بسیاری از کسانی که یک سال خواندن بهتر نتیجه گرفتند.

توجه کنیم که درصدهای لازم برای کسب‌رتبه های عالی  بالا نیست.

در سال ۱۳۹۷ رتبه های بسیار زیادی از دانشحویان همپا بودند که از آذر ماه شروع کردند و با برنامه همپا رتبه های زیر ۵۰کسب کردند.

خانم منیره احمدپور رتبه ۱۷ ازآاذر شروع کردند.

خانم عذرکیاست فر که فرم ثبت نام ایشان را هم قرار میدهیم از اذر با برنامه همپا اغاز نمودند هر دوی ایشان دانشگاه تهران روزانه پذیرفته شدند

خانم کیاست فر از تابستان در یکی از موسسات ثبت نام کرده بودند و پس از اینکه تا اذر ایشان را معطل کرده بودند به موسسه ما مراجعه کردند.  ایشان سال ۹۱فارغ التحصیل شده بودند و‌ هیچ ارتباطی با درس در این بازه نداشتند.

با تلاش و برنامه همپا رتبه ۳۱ را کسب کردند و در دانشگاه تهران پذیرفته شدند.

@hampaketab


کارنامه دکتری فیزیک

فرم ثبت نام ایشان:

کارنامه دکتری فیزیک