شروع کلاسهای جمع بندی دکتری فیزیک،فوتونیک ازهمین هفته 🌞                        

با تجربه ارزنده سال گذشته، اقدام به برگزاری کلاس های جمع بندی کوتاه مدت کرده ایم. دوستانی که مطالعه داشته اند توصیه می شود در این کلاسها شرکت کنند. به شدت مفید خواهد بود. در کوتاه مدت دانسته هایتان را منظم و دسته بندی کنید.رتبه های 3-6-31 و.......سال گذشته در این دوره شرکت کرده بودند.

5، 19 و 26 بهمن

◀️کوانتوم پیشرفته          12 ساعت

◀️مکانیک آماری پیشرفته 12 ساعت

◀️الکترودینامیک              12 ساعت

                                             کلاس جمع بندی کوانتوم همراه با نکات ،تکمیلی و
حل سوالهای احتمالی  
🌞🎉🛑در بازه ای کوتاه رتبه خود را جابجا کنید..

📣کلاس فشرده استعداد تحصیلیGMAT
.
   🔹🔶🔷ویژه کنکور دکتری🔷🔶🔹
.
🛑 تعداد ساعت: 20ساعت
.
🔹10، 11و 12 بهمن
.
.
 آموزش تمام نکات مهم◀️
 آشنایی با تکنیک های رد گزینه◀️
 حل سوالات کنکور دکتری◀️
 آموزش حل تیپهای مختلف سوالات◀️
.
.
🔷✨با یک تصمیم هوشمندانه، خیال خود را از درسِ استعداد تحصیلی راحت کنید.
  @hampaketab
..
برای ثبت نام 02188956957                  09384443526