به رسم سالهای اخیر کلاسهای ویژه کنکور ارشد و دکتری را در سال جدید آغاز می کنیم. اولین دوره کلاس دکتری در سال 98 از 31 خرداد شروع می شود. امیدوارم مانند سالهای اخیر دانشجویان و داوطلبان کنکور دکتری از این کلاسها استفاده کنند و رتبه های خوب بیاورند. تعدادی از رتبه های خوبمان در سال قبل به ترتیب زیر است که کارنامه برخی از آنان در کانال تلگرامی همپا موجود است.

  • رتبه های برتر همپا در کنکور دکتری 97 و 98:

کلاسهای دکتری فیزیک

  • رتبه های برتر همپا در کنکور دکتری 96:
رتبه 12
رتبه 36
رتبه 41
رتبه 69

  • رتبه های برتر همپا در کنکور دکتری 95:
رتبه 15

  • قبولی های ارشد همپا در کنکور ارشد 97:

قبولی های ارشد فیزیک97 همپا

قبولی های ارشد همپا در کنکور ارشد 97:

رتبه 12
رتبه 23

کارنامه های همه رتبه های بالا در کانال تلگرام همپاکتاب موجود است.

تشابه آزمون آزمایشی همپا با کنکور ارشد 97

کلاس دکتری فیزیک