در این ویرایش چه تغییراتی ایجاد شده است ؟ به بررسی درس به درس کتابها پرداخته ایم:

* درس کوانتوم

ویرایش قبلی کتاب کوانتوم همپا دارای نکات مثبت فراوانی بود.  رتبه های برتر همپا که از این کتاب مطالعه کرده بودند درصدهای بسیار رویایی زدند . رتبه ۳سال ۹۷ از۱۵سوال کنکور ۱۱سوال را زده و هر یازده سوال درست یعنی بیش از ۸۸درصد .

رتبه ۳کنکور دکتری سال ۹۸ با اینکه میزان سختی سوالهای این سال بیش از اکثر سالها بود بیش از شصت درصد کوانتوم را درست زده اند.  این دوستان فقط و‌ فقط تنها کتاب همپا را مطالعه کرده بودند.  

ویرایش جدید کتاب کوانتوم همپا مبتنی بر حل مسائل به شیوه ای کاملا منحصر بفرد که تاکنون در هیچ‌کتابی ارائه نشده و حل مسائل را به کوتاهترین حالت ممکن میرساند. برای نمونه به سوال ذیل توجه کنید این سوال در ویرایش جدید با یک خط و‌تنها با یک خط حل شده است .این لینک را ببینید:

https://www.aparat.com/v/8W3H0


تغییر مهمی که بسیار مشهود است،  ارائه نکات جدید است. این نکات برای اولین بار ارائه می شود .نکاتی که کار حل مسائل را ساده و جذاب می نماید.

روش حل مسائل بر مبنای روشهایی که در کتاب های ساکورائی ٬گریفیتس ٬زتیلی و‌گاسیرویچ و حتی روشهایی که در کتابهای ویرایش قبلی همپا ، طولانی و‌ بسیار ملال آور هستند،  در روشی که در کتاب ویرایش جدید وجود دارد سوالهای قسمتهای مختلف از نوسانگر،  اشترن گرلاخ،  مسائل اندازه حرکت زاویه ای و .....با یک خط حل می شوند. این روشها ابداعی و برای بار نخست در ویرایش چهارم آورده شده است.

* ترمو دینامیک و مکانیک آماری

با ویرایش های قبلی این کتاب بسیاری رتبه های عالی کسب کردند رتبه ۳سال ۹۸که بالای نود درصد این درس را فقط با این کتاب زده اند.

رتبه ۳سال ۹۷، رتبه ۱۲سال ۹۶و آقای نور محمدی امیر کبیر،  خانم کیاست فر دانشگاه تهران،  خانم احمدپور دانشگاه تهران،  اقای احسان باقری رتبه ۷سال ۹۸دانشگاه تهران و.... بسیاری از دانشجویان که اکنون دانشجوی دکتری در بهترین دانشگاههای ایران هستند.

اما ویرایش جدید این کتاب متفاوت تر و جذاب تر همراه با تستهای متفاوت که توسط مولف طرح شده است. فقط فصل آنسامبل کانونیکال بالای یک صد تست دارد . بخش ترمودینامیک متفاوت تر از قبل، بخاطر سپردنی و بصورت کاملا جمع بندی  است.

بخش آماری نقشه ای متفاوت از مکانیک آماری ارائه می دهد که برای اولین بار ارائه شده است. بخاطر این تغییرات است که این کتاب متفاوت از تمام کتابها شده است.  بگونه ایی که حتی ویرایش های قبلی نیز در مقابل این کتاب کتاب قابل قیاس نیستند.

* الکترودینامیک
اضافه شدن فصل صفرم با عنوان ریاضیات که  شامل : دستگاههای مختصات ٬ تابع دلتای دیراک ٬انتگرالها و سری های که در این درس و دروس دیگر مورد نیاز است را در بر دارد.

فصل مجزایی بعنوان تابع گرین که نحوه محاسبه تابع گرین را به شکل کامل تدریس شده با مثالهای متنوع که تابع گرین را ضمن آموزش دادن، نحوه محاسبه تستی تابع گرین را کامل بیان میکند.

بیان کامل الکترومغناطیس دوره کارشناسی از قانون‌کولن تا تابش و‌نسبیت همراه با بیان نکات و شیوه های حل منحصر بفرد که برای اولین بار ارائه شده است در پایان کتاب هم کل روابطی که باید دانشجو‌یخاطر بسپارد ‌را دو صفحه بصورت فشرده مولف آورده است.