اعضای خانواده بزرگ همپا

هر سال از دانشجویان همپا اکثریت رتبه های خوبی در کنکور دکتری می آورند و سپس در فرآیند مصاحبه شانس خود را محک می زنند. خوشبختانه در بیشتر موارد دوستان و دانشجویان عزیر موفق بوده و در بهترین دانشگاه های ایران پذیرفته می شوند. در ضمن از بین این عزیزان در هر سال فقط یک یا دو مورد در دانشگاهی پذیرفته شده اند که ارشد آنجا بوده اند. بنابراین در همپا این قانون که "هر استادی دانشجوی خود را بر میدارد" را نقض کرده ایم. باید برای هر کاری منظم و با برنامه پیش رفت. لیست زیر  تعدادی از دانشجویان همپا است :( لیست در حال تکمیل است)

 

عذرا کیاست فر. تهران
هاتف یوسفی علم و صنعت
ندی شریعت امیرکبیر
ستاره ابراهیم نسب امیر کبیر

سلیمان فتح الله زاده بهشتی

شیروند بهشتی

زینب ذوالقدر دانشگاه اصفهان

منوری دانشگاه سمنان
سیما دهقان رفسنجان
خانم الهی زاده یاسوج‌

زهره حمیدی خواجه نصیر
مهسا خالقی خوارزمی
صدف یارجو تربیت مدرس
محمد نورمحمدی امیرکبیر

سعید فخری بهشتی
احسان باقری تهران جامد
سپیده کاشانی خواجه نصیر
رضا سعادتی تهران
سپیده بابایی خوارزمی
صدف یارجو تربیت مدرس
فهیمه نوری قم


الهام تلوری امیر کبیر
آقای صداقتی اراک
سوگند صادقی گیلان
خانم احمدپور داشگاه تهران

ندی خدام اراک

لیلا افتخاری بوعلی

آقای نوفرستی فوتونیک مالک اشتر

حسین میلانی فوتونیک تبریز

معصومه اسماعیلی پیام نور تهران

منظور الاجداد خواجه نصیر

اشکان شکاری خواجه نصیر

خانم جان نثار خواجه نصیر

نگین رستگار نیا الزهرا

لیست در حال تکمیل

همپا فراتر از تصور