در آزمون های دانشگاه پیام نور از دروس الکترودینامیک ، مکانیک آماری پیشرفته و کوانتوم پیشرفته به صورت تستی سوال می آید. این تست ها برای داوطلبان کنکور دکتری بسیار مناسب است. منبع خوب و مناسبی برای حل تستهایی جز تستهای کنکور دکتری می باشد. حل این تست ها در کتاب های همپا موجود است. البته حل آنها به صورت پراکنده و در عکس های مختلف در کانال تلگرام قرار داده شده است که دوستانی اقدام به جمع آوری همان پاسخ ها و انتشار انها به نام خود می کنند. تستها را دانلود کنید و برای حل آنها  وقت بگذارید. حل انها به مرور در سایت قرار خواهد گرفت.

* سوالات پیام نور 89

* سوالات پیام نور 90-1

* سوالات پیام نور 90-2