آزمون دکتری سال 99 پس از کش و قوس های فراوان و اتفاقات مختلف آن بالاخره پس از نزدیک به ۵ ماه تعویق برگزار شد. در این مطلب به اختصار به بررسی و قیاس آن با کنکورهای سالهای قبل پرداخته ایم.  

  • درس کوانتوم

سوالهای درس کوانتوم بیشتر از کوانتوم پیشرفته طرح شده بود 

یک سوال از بحث عملگر، دو سوال معادله شرودینگر یک سوال دیدگاه هایزنبرگ یک سوال نوسانگر یک سوال تقارن یک سوال انتشارگر سه سوال اندازه حرکت زاویه ای دو سوال اختلال یک سوال. روش وردش و دو سوال پراکندگی مطرح شده است. 
تعدادی سوال‌های ساده اندک بودند و سطح اکثر سوالها متوسط بوده و البته چند سوال سخت نیز داشت. در کل سطح سوالهای امسال مانند کنکورهای 91 یا 96 بود.

از 15 سوال برای دوستانی که خوب مطالعه کرده اند بین 4تا 8 سوال قابل حل در زمان کنکور بوده است. 

نکته :۶سوال عینا بدون هیچ تغییری در کتاب‌های همپا بوده است. سوالهای 3-4-9-12-14 (سوال 7 نیز به شکل دیگر در کنکور 97 آمده بود)

  • درس الکترودینامیک

در این درس اکثر سوال ها از کتاب جکسون آمده بود. برخی عینا بدون کوچکترین تغییری از تمرین های الکترودینامیک جکسون انتخاب شده بود، مانند سوال 17  که تمرین 5 فصل دوم سوال 16 که از تمرینات فصل اول، سوال 18 تمرین فصل دوم سوال 19 تمرین فصل سوم هستند. سوال 23 از فصل 5 جکسون عینا سوال 30 از فصل 9 جکسون مورد سوال بوده است. بسیاری از این سوال‌ها در کتاب همپا حل شده بود. البته برای حل احتیاج به حد تسلط روی تمرینات جکسون بوده است. 

نکته با وجود این برخی سوالها ساده نیز بوده مانند 20-22-...

چندین سوال عینا در کتاب همپا بوده مانند سوال 27 بدون یک ذره تغییر در کتاب همپا بوده یا 18-19-28-29و....حتی برخی از اینها در کلاس حل شده بود. چند نفر از دانشجویان همپا بعد از آزمون اولین سوالی که پرسیدند: صریب 4 یا 8 مخرج یکی از سوالها بود. چون  سر کلاس حل شده بود و برخی از حفظ این تست را زده بودند.

  • درس مکانیک آماری 

سه سوال ترمودینامیک آمده که هر سه از نکاتی بود که مشابه آن قبلا نیامده بود. البته سوال 31 در کلاس حل تست که تنها چند روز قبل از آزمون  برگزار شده بود، در کلاس همپا حل شده بود. 
سوالهای مکانیک آماری جدید و با تنوع بود. البته در این بین سوال‌ها ی آسان هم بود مانند سوال 36 که منجر به تابع لانژوین میشد و بسیاری از حفظ زدند. روی هم رفته این درس در قیاس با سالهای قبل بسیار متنوع طرح شده بود و تعداد کمی در سر جلسه قابل حل بود. بین 3تا 7 عدد

نتیجه گیری :سوالهای امسال با رویکردی متفاوت تر از سال‌های قبل طرح شده بود و درصدها بسیار پایین خواهد بود رتبه های عالی بین 10تا 15 سوال در دروس تخصصی می‌زنند 

تطبیق تست های کنکور با کتابها و آزمونهای همپا در کانال تلگرام و اینستاگرام همپا قرار داده شده است.

زبان و استعداد هم نقش موثری خواهد داشت که در نوشتکی دیگر بررسی می‌شود 
با آرزوی موفقیت تک تک  همراهان عزیز