کلاس های دوره فروردین همپا

زبان ویژه آزمون های MSRT- TOLIMO

برنامه نویسی(MATLAB- LAMMPS-Python)

زبان ویژه Writing

زبان ویژه Speaking

کلاس مفهومی فیزیک پایه

مقاله نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • آزمون های زبان msrt  یا  tolimo آزمونهای سراسری هستند که نمره آنها برای مصاحبه دکتری به شدت توصیه می شود. نمره ای بیش از مقاله دارد. همچنین در دوره دکتری نیز حتما قبل از دفاع باید نمره زبان ارائه دهید. البته بعضی دانشگاه ها قبل از آزمون جامع دکتری نمره زبان را می خواهند.
  • به عنوان یک پژوهشگر حتما باید با نرم افزارهای شبیه سازی و زبان برنامه نویسی آشنایی خوبی داشته باشید. به ویژه در کارهای تئوری به وفور برنامه نویسی خواهید کرد.
  • نتیجه کار پژوهشی شما حتما باید به مقاله تبدیل شود. برای این کار باید با نوشتن انگلیسی Writing و بعضی کارهای مربوط به مقاله نویسی آشنایی پیدا کنید.
  • در مصاحبه دکتری ، در برخی دانشگاه ها سوالات مفهومی از فیزیک پایه پرسیده می شود. علاوه بر آن نگاه مفهومی به مباحثی که خوانده اید خیلی آموزنده و جذاب است.
  • در حوزه زبان حتما به تقویت همه مهارتهای لازم بپردازید. در برخی دانشگاه ها در مصاحبه دکتری سوالاتی به زبان انگلیسی پرسیده شده است.

 

 

این مبالغ پیش ثبت نام است.

زبان ام اس آر تی:    http://hampaketab.ir/product/3062073

برنامه نویسی:  http://hampaketab.ir/product/3238077

کتاب زبان : http://hampaketab.ir/product/373430

http://hampaketab.ir/product/486751

speaking-writnig-فیزیک مفهومی:   http://hampaketab.ir/product/3756689