با سلام

مطلب زیر را دوست عزیزی که رتبه ۶ دکتری ۹۹ بوده اند برای همپا نوشته اند. این مطلب شامل تجربه ایشان و اطلاعاتی که از مصاحبه ها جمع آوری کرده اند می باشد. امیدوارم برای شما مفید واقع شود. گرایش ایشان پلاسما بوده و در بیشتر دانشگاه هایی که این گرایش را دارند برای مصاحبه رفته اند.

دوستان دیگر نیز حتما لطفا از تجربیات خود برای دوستان بنویسند. از قرار دادن مطالب آنها در سایت استقبال می کنیم. 

 • دانشگاه خوارزمی (پلاسما)

سوال زیاد پرسیدن و سطح سوالات یک سر و گردن از سطح سوالات دانشگاههای دیگر بالاتر بود.
۱- فرق نظریه تک ذره با سیالی
۲-فرق سیالی با جنبشی
۳- امواج استاتیک و الکترومغناطیسی
۴- امواج یون صوتی و امواج الفن
۵- معادلات ماکسول معمولی و در خلا
۶- قضیه دیورژانس
۷- اثر پتانسیل ثابت در مکانیک کلاسیک و کوانتومی
۸- تعدادی الکترون در ۲ بعد با سرعت حرکت می‌کنند و تحت تاثیر موج الکترومغناطیسی هستند اگر الکترون اسپین داشته باشد و نداشته باشد چه تفاوتی وجود دارد؟
۹- معادله ولاسوف
۱۰- رابطه پاشندگی امواج یونی
۱۱- در آزمایشگاه چطور میتونیم انرژی یک الکترون را بدست بیاریم در صورتی که در تعیین انرژی عدم قطعیت داریم؟
۱۴ - ناپایداری ریلی تیلور
۱۵- مقاله و مدرک زبان

 • دانشگاه شهید بهشتی (پلاسما)

۱- امواج الکترونی
۲-پایان نامه
۳- موج انرژی منفی
۴- ناپایداری در پلاسما و اینکه ناپایداری بد است یا خوب؟
۵- میرایی لاندائو
۶- عوامل موثر بر پاشندگی امواج الکترومغناطیسی
۷- تفاوت حرکت موجی با حرکت نوسانی
۸- پلاسمای بی برخورد و برخوردی
۹- تعریف پلاسما

 • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (پلاسما) 

۱- میرایی لاندائو
۲- پایان نامه
۳- ناپایداری جریانی
۴- متن مقاله دادن گفتن ترجمه کن
۵- تعریف پلاسما و پارامترهای پلاسما

 • دانشگاه اراک (پلاسما) 

فقط معرفی کردم خودمو و پایان نامه را توضیح دادم. از مدرک زبان و مقاله پرسیدن و تمام.

 • دانشگاه صنعتی سهند تبریز (پلاسما) 

اینجا هم از پایان نامه پرسیدن و چون پایان نامه من در مورد لیزر بود فکر کردن گرایشم لیزر است اما گرایش من پلاسما بود و روی لیزر الکترون آزاد کار کرده بودم که معادلاتش در فیزیک پلاسماست نه اپتیک و لیزر. و تلاشم برای توضیح این قضیه بی فایده بود. به هر حال از مقاله هم پرسیدن و تمام.

 • دانشگاه گیلان (پلاسما) 

۱- فرق اشعه با بیم
۲- از پایان نامه
۳- نیروی پاندرموتیو که مربوط به پایان نامه بود
۴- لیزر چطور کار می کند؟
۵- انواع بیم الکترونی و بیم گاوسی
۶- در لیزر الکترون آزاد چطوری همدوسی درست میشه؟
۷- از زبان برنامه نویسی مثل فرترن و c++ 
۸- در ارتباط با پایان نامه و کارهایی که میشد در پایان نامه لحاظ بشه و شما کار نکردی پرسیدن.

 • دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری کرمان (پلاسما)

۱- در چه مواقعی میشه از قانون آمپر استفاده کرد؟ 
۲- قانون گاوس عمومیت بیشتری داره یا قانون کولن؟
۳- بعد مسافت را مطرح کردند که چطور میتونی بیای؟
۴-جداسازی متغیرها برای حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات استوانه ای و کروی.

 • دانشگاه یزد (پلاسما)

۱- آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک
۲- پایان نامه
۳- مقاله

 • دانشگاه بیرجند (پلاسما)

۱- طول دبای
۲- تعریف پلاسما
۳- مقاله و ندرک زبان

 • دانشگاه کاشان (پلاسما)

۱- اولویت انتخاب چندم بود؟
۲- طول دبای
۳- اگر پلاسما در مقابل میدان خارجی محافظت داره پس چطوری امواج در پلاسما نفوذ می‌کنن؟ 
۴- مقاله
۵- درس های پلاسما چی گذروندی؟
۶- در مورد دانشگاه کاشان و گروه فیزیکش چی میدونید؟

 • دانشگاه امیرکبیر (فیزیک)

۱- معرفی و پایان نامه و مقاله 

 • دانشگاه مازندران (لیزر)

۱- چطور میتونیم از موج قطبیده خطی موج قطبیده دایروی در آزمایشگاه تولید کنیم؟
مقاله

 • دانشگاه قم (چگال)

۱- فونون چیست؟ 
۲- ایا فونون تکانه منتقل میکنه؟
۳- فونون ذره است یا شبه ذره
۴- دوقطبی نوسان کننده در چه راستایی بیشترین تابش را دارد؟
۵- پایان نامه
۶- زبان
۷- انتخاب چندم
۸- درسهای حالت جامد چی گذروندی؟ 
۹- پتانسیل شیمیایی چیست؟
۱۰- انواع بلور مکعبی FFC و BCC
۱۱- ۴ الکترون داریم، تراز انرژی فرمی در چاه پتانسیل یک بعدی چیست؟

 • دانشگاه سمنان (لیزر)

۱- پایان نامه
۲- متن مقاله و ترجمه
۳- کیو سوئیچ
۴- همدوسی
--------------------------------------------
بعضی از سوالات هم در خاطرم نیست
و اینکه چون گرایشم پلاسما بود دانشگاههایی که ماده چگال و لیزر برای مصاحبه رفته بودم کمی سوالات سطح پایینتر پرسیدن.

.

 

 

مطالب مفیدyes

تست های پیام نور

مقایسه رتبه ۳ کنکور دکتری ۹۷ و رتبه ۳ کنکور دکتری ۹۸

ویرایش 98 کتابهای همپا

اعضای خانواده بزرگ همپا

کارنامه و تجربه رتبه۶ دکتری فیزیک ۹۹